Tag: church

  • Isang Araw sa Buhay ng Isang Musikera ng Simbahan

    Isang Araw sa Buhay ng Isang Musikera ng Simbahan

    Alas-tres ng madaling araw. Maririnig mo nang tumutunog ang celphone/alarm clock mo. Ang sarap pa sana matulog, pero ayaw mong ma-late ulit. Bumangon ka at nanalangin na bigyan ka ng lakas para sa araw na ito ng Panginoon. Naligo pero hindi na muna kumain bilang paghahanda sa Misa at Komunyon. Madalas, problema ang pagpunta sa […]

  • Sailing Through Rough Seas

        by The Rambling Catholic. Dark clouds blanketed the sky as a tiny boat traversed over the great waters. Monstrous waves billowed, and furious winds swept the decks with harrowing howls. Thunder roared above, and the men on board frail wood scrambled in terror. Light flashed violently in the blinding mists, and the crew […]