Tag: Music

  • Isang Araw sa Buhay ng Isang Musikera ng Simbahan

    Isang Araw sa Buhay ng Isang Musikera ng Simbahan

    Alas-tres ng madaling araw. Maririnig mo nang tumutunog ang celphone/alarm clock mo. Ang sarap pa sana matulog, pero ayaw mong ma-late ulit. Bumangon ka at nanalangin na bigyan ka ng lakas para sa araw na ito ng Panginoon. Naligo pero hindi na muna kumain bilang paghahanda sa Misa at Komunyon. Madalas, problema ang pagpunta sa […]

  • A Critique of a critique on Moira Dela Torre’s song ‘Titibo-tibo’

    by The Former Sapphist This morning, I woke up to a message calling my attention to this article by John Mychal Feraren, who feels that Moira dela Torre’s song, Titibo-tibo spells trouble. I will discuss points that he left out since his stated objective to ‘thoroughly’ discuss the song was not carried out. Text vs. […]