Tag: musicians

  • Isang Araw sa Buhay ng Isang Musikera ng Simbahan

    Isang Araw sa Buhay ng Isang Musikera ng Simbahan

    Alas-tres ng madaling araw. Maririnig mo nang tumutunog ang celphone/alarm clock mo. Ang sarap pa sana matulog, pero ayaw mong ma-late ulit. Bumangon ka at nanalangin na bigyan ka ng lakas para sa araw na ito ng Panginoon. Naligo pero hindi na muna kumain bilang paghahanda sa Misa at Komunyon. Madalas, problema ang pagpunta sa…